Tag Archives: SELECT INTO

SELECT INTO Kullanimi

By | 6 March 2013

SELECT INTO deyimi daha çok tabloların kopyalarını yapmakta veya bir kümenin kopyasını disk üzerinde oluşturmak için kullanılır. Yapı SELECT kolon_ad(ları) INTO [bir_başka_veritabanı.dbo.]yeni_tablo_adı FROM kaynak Yedekleme amacıyla kopya oluşturma Örneğin Kişiler tablosunda bir takım değişiklikler yapılacaksa önceden Kişiler tablosunun yedeğini almakta yarar vardır. SELECT * INTO Kişiler_yedek FROM Kişiler

Share