DANIŞMANLIK

Günümüzde SQL Server büyük hacimli kurumsal projelerde öncelikli tercih edilen bir veritabanı yönetim sistemidir. SQL Server bu kadar çok tercih edilmesinin sebepleri arasında çok geniş bir ölçeklenebilir iş kritik bir ürün olması, dağıtık sistemlere olan uygunluğu ve kolay yönetilebilir yapısı sayılabilir.

SQL Server’da Performans Sorunları Neden Yaşanır?

En önemli özelliklerinden olan kurulum ve kullanım kolaylığı SQL Server’ın hem en güçlü hem de en zayıf yönlerinden biridir.
En sık görülen hata; MS SQL Server’ı varsayılan kurulum ayarlarıyla kullanmaktır.
SQL Server’a tam hakim olmadan veri ve işlem hacmi büyüdükçe çeşitli problemlerle karşılaşılmaktadır.
Sistemlerin geliştirilmesi aşamasında, veritabanı tasarımının ve veri yapısının doğru kurgulanmaması performans sorunu yaşatır.

Performans Arttırıcı Çalışmalar İçin Neler yapıyoruz?

Veritabanı tasarımı ve veri yapısının yeniden tasarımı (re-design).
* Tasarım aşamasında tablo ve veritabanlarının bölümlenmesi (database and table partitioning),
* Query (Sorgu) Optimizasyon Teknikleri kullanılması,
* Tablolardaki performans düşürücü indekslerin kaldırılması, doğru indekslemenin yapılması.
* Birleşik sorguların (Joined Queries) incelenmesi ve yeniden yazımı,
* Recursive sorguların incelenmesi ve yeniden yazımı,
* Query Execution Plan çıktılarının incelenmesi ve yorumlanması,
* Isolation Level kullanımının gözden geçirilmesi,
* Transaction yönetimi ve optimizasyonu,
* Deadlock’ların takibi ve giderilmesi,
* Disk ve hafıza okumalarının incelenmesi,
* Geçici (Temp) Tablo kullanımlarının incelenmesi,
* CLR performans çalışması yapılması,
* SQL Performance Monitor, SQL Profiler ve Tuning Wizard araçlarının kullanımı ve sonuçların analizi.

Unutmamak gerekir ki;
Her uygulamada performans iyileştirmesi yapılacak noktalar kesinlikle mevcuttur.

Danışmanlık istekleriniz için caglarozenc [at] gmail.com (caglarozenc@gmail.com) adresine mail atabilirsiniz.

Linkedin : linkedin.com/in/caglarozenc