SQL Server Table Partition vs Partition View Hk.

By | May 26, 2022

Selamlar herkese, 

Artan veri boyutu ve veri yönetim hizmet süreçlerinde karşımıza çıkan eksiklikleri doğruları ile değiştirmek adına bazı bilgilendirmeler yapmak istedim ve bunu buradaki tüm dostlarım ile paylaşayım istedim. 

Veri tabanı yönetim sistemlerini optimize ederken büyük veri tablolarını boyutlarını küçültmek ve buradan farklı avantajlar sağlamak isteyebilirsiniz ki bu en doğru bakış açılarından biridir. Böyle bir durumda oluşturduğunuz her yeni tablo bir “Shards” yada “Partition” olarak adlandırılır.

İki farklı yöntem ile Partition işlemi uygulayabilirsiniz. ( Büyük veri kümesinden, küçük veri kümesine gidebilirsiniz.)

  1. Vertical Partition 
  2. Horizontal Partition 

Bu kavramları basit bir resim ile açıklayayım.

Resim kaynak : https://hazelcast.com/wp-content/uploads/2021/12/31_Sharding.png

Yukarıdaki resimden anlaşılacağı üzere Dikey ve Yatay parçalama işleminde veri kümelerinizin ne seviyede olacağı gösterilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken süreç ise Microsoft SQL Server tarafına herkesin bildiği Table Partition özelliği SQL Server 2016(13.x) SP1 den önce mevcut değildi. Peki o dönemlerin Veritabanı Ekipleri / Yöneticileri / Müdürleri bu parçalama işlemini yapmıyor muydu? O Dönemlerde veriyi küçük veri kümelerine dönüştürmenin avantajları yok muydu? İşte o dönemlerde yani SQL Server 2016 öncesinde Table Partition yerine Partition View ile veriyi Dikey yada Yatay olarak parçalıyor ve süreç devamlılığını sağlıyorduk. ( https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/partitions/partitioned-tables-and-indexes?view=sql-server-ver16 )

Bu noktaları göz önüne alarak Partition işlemlerini uyguladığınızda sürecin Partition View ile mi yoksa Partition Table ile mi yapıldığı Dikey yada Yatay hangi parçalama yönteminin seçildiğine dikkat edilmesi önemldir.

Neden mi? 

Partition Table işlemini devam ettireceğiniz bir Arayüz var, Partition View için bir arayüz yok. Bu sebepten ihtiyaç duyulan Partition Schema, Partition Function vs gibi süreçleri eskiden biz yazıyorduk 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *