SQL Server – Table, Stored Procedure ve View Değişiklik tarihlerini kontrol edin..

By | August 21, 2013

Merhaba,

Bugün sizlere ufak ama işe yarayabileceğini düşündüğüm bir scripti paylaşmak istiyorum.

Script’in amacı değişiklik olan Table, View ve Stored Procedureların ne zaman create edildiği ve modified edildiği bilgilerini görebileceğiz.


USE DBName
GO
SELECT CASE
WHEN type ='U' THEN 'Table'
WHEN type ='P' THEN 'SP'
WHEN type ='V' THEN 'View'
END Tür,name ObjectName,create_date,modify_date
FROM sys.objects
WHERE type IN ('U','P','V')
AND DATEDIFF(D,modify_date, GETDATE()) < 7
ORDER BY 1

 

Yukarıdaki Kod parçası ile değişlik süresinin üzerinden 7 gün geçmiş kayıtları görüntülüyor olacaksınız.

İyi Çalışmalar..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *