SQL’in Veri İşleme Lisanı ( Data Manipulation Language (DML))

By | 6 March 2013

SQL sorguları çalıştırmak, tablolara veri eklemek, tablolardan veri silmek ve tablolardaki satırları güncellemek için kullanılır. Bu işlemleri yapmak için kullanın deyimler SQL’in Veri İşleme Lisanı veya DML olarak adlandırılır. Bunun için temel deyimler ;

ƒ SELECT – Veri tabanından belirli koşullara uygun veri kümesi getirir.
ƒ UPDATE Veri tabanındaki verileri günceller.
ƒ DELETE – Veri tabanında veri siler.
ƒ INSERT INTO – Veri tabanına veri ekler.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.