SQL Server – List All The Column With Specific Data Types in Database

By | November 28, 2013

Merhabalar,

Bugün sizlere ihtiyacınız olabilecek bir Script paylaşmak istiyorum. Script’in temel amacı ; Belirtiğiniz veritabanı içerisinde bulunan bütün tabloların kolon isimleri, veri tiplerinin listesini çıkartmanızı sağlayacaktır.

Bu Script’in benzerini RED-GATE’in SQL Docs uygulaması ile de elde edilebilir.


USE DBName
GO
SELECT
ts.name AS TableName,
c.name AS ColumnName,
t.name AS Datatypename,
CASE WHEN c.max_length = -1 THEN 'Max' ELSE CONVERT(VARCHAR(10),c.max_length) END MaxLenght,
CASE WHEN c.is_nullable = 1 THEN 'Boş Geçilebilir' ELSE 'Boş Geçilemez' END [Allow Nulls]
FROM sys.columns AS c
INNER JOIN sys.types AS t ON c.user_type_id=t.user_type_id
INNER JOIN sys.tables ts ON ts.OBJECT_ID = c.OBJECT_ID
ORDER BY ts.name, c.column_id

Max Lenght değeri hesaplanırken -1 değerinin görüntülenmesi o alanın Max olduğu bilgisini bizlere göstermektedir. Ayrıca Tablo içerisindeki columnsların bana nullable yada not nullable olduğu bilgisinide göstermektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *