SQL Server Authentication Mode

By | 5 December 2013

SQL Server’a 2 şekilde login olabilirsiniz. Bunlar ;
1. Windows Authentication

Bu şekilde sadece Windows login’leri ile SQL Server’a erişilebilir. Windows Authentication, Active Directory’de etkin hale getirilmişse, en yüksek güvenlik seviyesi sağlayan Kerberos güvenlik protokolünü kullanır.

2. Mixed Mode Authentication(mixed)

Bu şekilde bir SQL Server’a hem Windows authentication hem de SQL Server authentication ile erişilebilir.

SQL Server kurulurken default olarak windows authentication mode’da kurulur. SQL Server’ınızı dilerseniz kurulum esnasında mixed mode(Windows and SQL Server Authentication Mode) olarak ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki dört farklı yöntemde SQL Server’ınızın hangi Authentication Mode’a olduğunu öğrenebilirsiniz:

  • SSMS Kullanarak :

    SQL Server Management Studio Object Explorer’da , server adının üzerinde sağı tıklayarak, Properties’den Security sayfasında SQL Server Authentication modunu öğrenebilirsiniz.

  • ServerProperty ile

serverproperty() fonksiyona IsIntegratedSecurityOnly parametresini verererek SQL Server’ın Authentication modunu öğrenebilirsiniz:

SELECT CASE SERVERPROPERTY('IsIntegratedSecurityOnly')
WHEN 1 THEN 'Windows Authentication Mode'
WHEN 0 THEN 'Mixed Mode'
END as [Authentication Mode]
  • xp_instance_regread Extended Stored Procedure ile

LoginMode’ı registry’den okuyarak SQL Server’ın Authentication modunu öğrenebilirsiniz:

DECLARE @AuthenticationMode INT
EXEC master.dbo.xp_instance_regread N'HKEY_LOCAL_MACHINE',N'SoftwareMicrosoftMSSQLServerMSSQLServer', N'LoginMode', @AuthenticationMode OUTPUT
SELECT CASE @AuthenticationMode
WHEN 1 THEN 'Windows Authentication Mode'
WHEN 2 THEN 'Mixed Mode'
ELSE 'Unknown'
END as [Authentication Mode]
  • xp_logininfo Extended Stored Procedure ile
 EXEC master.sys.xp_loginconfig 'login mode' 
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.