is Zekasi ve Microsoft

By | March 6, 2013

Günümüzde işletmeler için kullanılabilir bilgi çok önemli bir değerdir. 21. yüzyıl ekonomisinin rekabetçi ortamında, firmaların sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmeleri için bilginin gücünü daha etkin bir şekilde kullanabilmeleri gerekir. Kurumların bilgiyi kullanma çabalarında ulaşılan son aşama, iş zekası uygulamalarıdır. İş zekasına küçük-büyük tüm işletmelerin ihtiyacı vardır ve iş zekası çözümleri karar alma süreçlerinde önemli rol oynar. Kurum ve kuruluşların karar vericileri, en doğru kararı verebilmek için en doğru bilgilere
gereksinim duymaktadırlar. Karar vericilere bilgiye dayalı ilerleme imkanı sunarak, kurumun gelir ve performansını en üst düzeye ulaştırmayı hedefleyen iş zekası uygulamaları, tüm kuruluşlara rekabet gücü sağlamaktadır.
Hedefi yüksek performansa ulaşmak olan kurum ve kuruluşlar için bilgiye ulaşmak, ulaşılan bilgileri paylaşmak ve kullanabilmek hayati öneme sahiptir. Bunu gerçekleştirmenin en
kolay, pratik ve güvenilir yolu iş zekası çözümleridir. İş zekası çözümleri, kurum içi ve dışı verileri bir platformda toplayıp analiz etme yeteneğinde olup işletmelerin bilgiyi
yönetebilmeleri ve bir değere dönüştürebilmelerine imkan tanır. Dolayısıyla organizasyonların daha yüksek performans düzeyine ulaşmalarına yardımcı olur, operasyonel verimlilik ve şeffaflık sağlar. Aynı zamanda CRMCustomer Relations Management” , ERPEnterprice Resource Planning” gibi kurumda şu ana kadar yapılmış olan iş ve BTBilgi Teknolojileri” yatırımlarının da etkin geri dönüşüne imkân sağlar. İş zekası uygulamaları sayesinde karar vericiler, stratejik ve operasyonel kararlarında daha doğru ve hızlı adımlar atabilmektedirler. İş zekası çözümleri, etkin bilgi yönetimi sürecinin vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. İş zekası çözümleri, başlangıçta daha çok kurum ve kuruluşlarda karar vericilere hitap eden bir çözümler bütünü olarak ortaya çıkmıştır. Halbuki sadece karar vericilerde değil, kurumların her aşamasında iş zekası uygulamalarına ihtiyaç vardır ve her aşamada kritik bir öneme sahiptir. İş zekası uygulamalarıyla, verilerin bilgiye, bilginin yoruma, yorumun karara ve kararın eyleme dönüştürülebilmesi mümkün hale gelmektedir. İş zekasını bir süreç olarak düşünürsek; veri bilgiye, bilgi yoruma, yorum karara ve karar eyleme dönüştüğünde gerçek bir iş zekasından bahsedilebilmektedir.

Neden Microsoft Araç Seti?

Microsoft teknolojilerini kullanarak bir DW/BI (Data Warehouse / Business Intelligence) sistemini nasıl inşa edeceğimizi tarif etmeye devam etmeden önce, şu soruyu sormak
yerinde olur: Microsoft araç setini ilgi çekici kılan ne?

Bütünlük: İşletim sisteminden, veritabanı motorlarından ve geliştirme ortamlarından Office ve Excel masaüstüne kadar sadece Microsoft yazılımı kullanarak bütün bir DW/BI sistemi
inşa edebilirsiniz. Tüm bileşenlerin etkin bir şekilde birlikte çalışacağına duyacağınız güvende ekstra bir rahatlık alanına sahipsiniz.

Düşük Sahip Olma Maliyeti: SQL Server’ın lisanslama maliyetleri diğer yazılım üreticilerinin karşılaştırılabilir ürün kümelerine göre daha düşük olagelmiştir; ancak toplam
sahip olma maliyeti, lisanslama maliyetlerinin yanı sıra, sürekli destek, eğitim ve operasyon maliyetlerine de bir o kadar bağlıdır. Microsoft, SQL Server sistemlerinin rakip ürünlere göre daha az yönetsel kaynak gerektirdiğini iddia etmektedir. Organizasyonunuzda .NET programlama yetenekleri zaten var olabilir. Eğer öyleyse, DW/BI sisteminizi özelleştirmek ve
genişletmek gerçekten kolay olabilir.

Açıklık: Her ne kadar tüm bir DW/BI sistemini Microsoft yazılımıyla inşa etmeniz mümkünse de -ki bu kitap bunun nasıl yapılacağını anlatıyor- böyle davranmak zorunda değilsiniz. Microsoft DW/BI çatısının her hangi bir bileşeni üçüncü bir parti ürünü için çıkarılabilir ve pek çok müşteri Microsoft DW/BI sistemlerini heterojen ortamlarda oluşturmaktadırlar.

Yüksek Performans ve Ölçeklenebilirlik: Bugünlerde terabaytlık hacimlere sahip DW/BI sistemleri hayli yaygın ve 10-20 TB çok da nadir değil. DW/BI sistemleri klikleme akışı ve RFID veri akışları gibi alt seviye işlemlere dayanmaya yöneldikçe, ortalama büyüklükte organizasyonlar bile kendilerini “terabayt kulübü”nde bulabilirler. Microsoft bu eğilimi fark etmiş durumda ve ürünlerini özellikle de SQL Server bileşenlerini yüksek veri hacimlerinde iyi performans göstermek üzere test etmiş bulunuyor.

İş Zekâsında Microsoft Yatırımı: SQL Server 2005 iş zekası çözümleri, bir arada dikişsiz değilse bile çok profesyonel dikişlere sahip olarak çalışan gerçek araçlardan oluşmaktadır.
Araçlardan bazıları -özellikle Analysis Services– türünün en iyileri. Tüm ürünler rakipleri olan tek başına çalışan ürünlerle, sadece kendi özellikleriyle de rekabet edebilir durumdalar. Microsoft açık bir şekilde mükemmel iş zekası uygulamaları geliştirmeniz için gerekli araçları inşa etmeye kendini adamış ve yoluna başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *