Tag Archives: BI

is Zekasi ve Microsoft

By | March 6, 2013

Günümüzde işletmeler için kullanılabilir bilgi çok önemli bir değerdir. 21. yüzyıl ekonomisinin rekabetçi ortamında, firmaların sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmeleri için bilginin gücünü daha etkin bir şekilde kullanabilmeleri gerekir. Kurumların bilgiyi kullanma çabalarında ulaşılan son aşama, iş zekası uygulamalarıdır. İş zekasına küçük-büyük tüm işletmelerin ihtiyacı vardır ve iş zekası çözümleri karar alma süreçlerinde önemli rol oynar. Kurum ve kuruluşların karar vericileri, en… Read More »