SQL Server – Default Database Location Change

By | 9 April 2013

Merhaba,

Konu başlığı sanırım biraz garip oldu aslında anlatmak istediğim SQL Serverınız üzerinde Default olarak gelen database dizinlerinin nasıl değiştirebileceğinizi anlatmaktı.

Bu işlem için öncelikle SQL Serverınıza giriş yapın ve Server Properties ekranına gelin ve database setting bölümünde gerekli location bilgilerini değiştirebilirsiniz ;

Adsız

 

Benzer işlemleri SQL kodu ile nasıl gerçekleştirebiliriz peki ?

USE [master]
GO
-- Data
EXEC   xp_instance_regwrite
N'HKEY_LOCAL_MACHINE',
N'SoftwareMicrosoftMSSQLServerMSSQLServer',
N'DefaultData',
REG_SZ,
N'C:MSSQLData'
GO
-- Log
EXEC   xp_instance_regwrite
N'HKEY_LOCAL_MACHINE',
N'SoftwareMicrosoftMSSQLServerMSSQLServer',
N'DefaultLog',
REG_SZ,
N'C:MSSQLLogs'
GO
-- Backup
EXEC   xp_instance_regwrite
N'HKEY_LOCAL_MACHINE',
N'SoftwareMicrosoftMSSQLServerMSSQLServer',
N'BackupDirectory',
REG_SZ,
N'C:MSSQLBackups'
GO
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.