SQL Server – Default Database Location Change

By | April 9, 2013

Merhaba,

Konu başlığı sanırım biraz garip oldu aslında anlatmak istediğim SQL Serverınız üzerinde Default olarak gelen database dizinlerinin nasıl değiştirebileceğinizi anlatmaktı.

Bu işlem için öncelikle SQL Serverınıza giriş yapın ve Server Properties ekranına gelin ve database setting bölümünde gerekli location bilgilerini değiştirebilirsiniz ;

Adsız

 

Benzer işlemleri SQL kodu ile nasıl gerçekleştirebiliriz peki ?

USE [master]
GO

-- Data
EXEC  xp_instance_regwrite
    N'HKEY_LOCAL_MACHINE',
    N'SoftwareMicrosoftMSSQLServerMSSQLServer',
    N'DefaultData',
    REG_SZ,
    N'C:MSSQLData'
GO

-- Log
EXEC  xp_instance_regwrite
    N'HKEY_LOCAL_MACHINE',
    N'SoftwareMicrosoftMSSQLServerMSSQLServer',
    N'DefaultLog',
    REG_SZ,
    N'C:MSSQLLogs'
GO

-- Backup
EXEC  xp_instance_regwrite
    N'HKEY_LOCAL_MACHINE',
    N'SoftwareMicrosoftMSSQLServerMSSQLServer',
    N'BackupDirectory',
    REG_SZ,
    N'C:MSSQLBackups'
GO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *