SQL Server Failed Job Script

By | December 13, 2013

Merhabalar,

Bugün sizlerinde işlerine yarayabileceğini düşündüğüm bir script paylaşmak istedim. Script temelde hazırlamış olduğunuz jobların failed durumlarını bizlere göstermektedir. SP’ye parametre vererek geçmişe dair failed olan jobların bilgilerinide görebilirsiniz.

CREATE PROC check_failed_jobs @NumDays int
AS

SET NOCOUNT ON
PRINT 'Checking for all jobs that have failed in the last ' + CAST(@NumDays AS char(2)) +' days.......'
PRINT ' '

SELECT CAST(CONVERT(datetime,CAST(run_date AS char(8)),101) AS char(11)) AS 'Failure Date',
 SUBSTRING(T2.name,1,40) AS 'Job Name',
 T1.step_id AS 'Step #',
 T1.step_name AS 'Step Name',
 T1.message AS 'Message'

FROM msdb..sysjobhistory T1
JOIN msdb..sysjobs T2
 ON T1.job_id = T2.job_id

WHERE T1.run_status != 1
 AND T1.step_id != 0
 AND run_date >= CONVERT(char(8), (select dateadd (day,(-1*@NumDays), getdate())), 112)

GO

Örnek Çalıştırma şekli ;

check_failed_jobs 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *