Tag Archives: t-sql

SQL Server – Transact SQL Kavramı

By | May 29, 2013

Microsoft’un veri tabanı sorgulama dilidir. Transact-SQL, SQL Server ve istemci (client) arasında iletişimi sağlayan SQL sorgulama dilinin gelişmiş bir versiyonudur. Transact Structured Query Language kelimelerinin kısaltmasıdır. T-SQL kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, silinebilir, güncellenebilir ya da sorgulama ve raporlama yapılabilir. T-SQL ile döngü veya mantıksal işlemler yapmak için bir derleyiciye gerek yoktur. Herhangi bir programlama dili öğrenmeden de… Read More »

SQL Server’da Bir Kaydın Fiziksel Konumunu Bulma

By | May 17, 2013

Merhaba, Bu makalemde undocumented komut ve fonksiyonlar yardımıyla SQL Server’da bir tablodaki bir kayıt satırının fiziksel konumunu nasıl bulunacağını ve fiziksel konumdan nasıl okunacağını aktaracağım. SQL Server veritabanı sisteminde her bir kayıt için kayıtın tutulduğu file_id (dosya numarası), page_id(sayfa numarası) ve slot_id(slot numarası) üçlüsünden oluşan RID(Row ID) bilgisi tutulmaktadır. Bu bilgiye SQL Server 2005 ile… Read More »

SELECT INTO Kullanimi

By | March 6, 2013

SELECT INTO deyimi daha çok tabloların kopyalarını yapmakta veya bir kümenin kopyasını disk üzerinde oluşturmak için kullanılır. Yapı SELECT kolon_ad(ları) INTO [bir_başka_veritabanı.dbo.]yeni_tablo_adı FROM kaynak Yedekleme amacıyla kopya oluşturma Örneğin Kişiler tablosunda bir takım değişiklikler yapılacaksa önceden Kişiler tablosunun yedeğini almakta yarar vardır. SELECT * INTO Kişiler_yedek FROM Kişiler