SQL Server – Transact SQL Kavramı

By | May 29, 2013

Microsoft’un veri tabanı sorgulama dilidir. Transact-SQL, SQL Server ve istemci (client) arasında iletişimi sağlayan SQL sorgulama dilinin gelişmiş bir versiyonudur. Transact Structured Query Language kelimelerinin kısaltmasıdır.

T-SQL kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, silinebilir, güncellenebilir ya da sorgulama ve raporlama yapılabilir.

T-SQL ile döngü veya mantıksal işlemler yapmak için bir derleyiciye gerek yoktur.

Herhangi bir programlama dili öğrenmeden de T-SQL ile tüm amaçlarınıza hitap edecek projeler gerçekleştirebilirsiniz.

T-SQL ifadelerini çalıştırabilmek için bir Management Studio ile yada farklı uygulamalar tarafından SQL Server’a erişmeniz gerekir.

SQL deyimleri veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirir. Veri tabanından sorgulama yapmak için SELECT, ekleme yapmak için INSERT, güncelleme yapmak için UPDATE, silme yapmak için DELETE, yeni tablo oluşturmak için CREATE TABLE , yeni bir database ( veritabanı ) oluşturmak için CREATE DATABASE gibi komutlara sahiptir.

Bu komutlar, işlevlerine göre şu şekilde ayrılır:
 DDL (Data Definition Language): Veri tanımlama dili
 DML (Data Manipulation Language) : Veri işleme dili
 DCL (Data Control Language): Veri kontrol dili

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *