SQL Server – Veritabanı içerisinde kayıt bulunmayan tabloları nasıl buluruz ?

By | 20 May 2013

Merhaba,

Konu başlığı gayet açık,SQL Server ‘da bir database içerisindeki empty tables ( Boş Tabloları ) bulmanızı sağlayacağız.

WITH EmptyRows AS
(
SELECT SUM(row_count) AS [TotalRows],
OBJECT_NAME(OBJECT_ID) AS TableName
FROM sys.dm_db_partition_stats
WHERE index_id = 0 OR index_id = 1
GROUP BY OBJECT_ID
)
SELECT * FROM EmptyRows
WHERE [TotalRows] = 0 and TableName not Like 'sys%'
order by 2

Yukarıdaki kod ile Where kısmını değiştirebilirsiniz, Kayıt Sayısı = 0 olanları görüntülüyor ve aynı zamanda sys ile başlayan tablename bilgisini görüntülenmemesini sağlıyoruz..

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.