SQL Server Araçları

By | May 20, 2013

Bu yazıda Sql Server araçlarını tanıtmaya çalışacağım.Bu araçları efektif bir şekilde kullanırsak şüphesiz Sql Server’a olan hakimiyetimiz artacaktır.Bu yüzden nelere sahip olduğumuzu bilmeliyiz diye düşünüyorum.Hemen başlayayım

Books Online: MSDN ‘in SQL Server için çalışan offline versiyonu olarak düşünülebilir.Tabii internetin yaygınlaştığı şu günlerde harddisk alanından kazanmak için Books Online kurulumu yapılmayabilir ama internetin olmadığı yerlerde başvuru kaynağı ihtiyacını sağlayan araç Books Online’dır denebilir.

Sql Server Configuration Manager : Sql server configuration manager’da yönetilen öğeler iki alana ayrılmıştır:

 1. Servis Yönetimi
 2. Ağ yapılandırması

Servis Yönetimi:

 • Integratin Services: Integration servislerini çalıştırır.
 • Analysis Servises: Analysis servislerini çalıştırır.
 • Full-text search : Full text search düzeneğini çalıştırır.
 • Reporting Services: Reporting servisleri düzeneği altında bulunur.
 • Sql Server Agent : Sql server’daki herhangi bir şeyin arkasındaki temel düzenek , zamanlanmış görevlerdir. Bu servis kullanılarak farklı çeşitlilikte zaman görevleri tanımlanabilir.
 • Sql Server : Veri depolama, sorgulamalar ve Sql Server için sistem yapılandırması gibi işler yapan veritabanı motor düzeneğidir.
 • Sql Server Browser : Server’ınızın tanıtımını destekler, böylece yerel ağda yüklenmiş sql serverlara erişim mümkün olur.
 • Ağ yapılandırması:Sql Server , NetLibraries ya da NetLibs olarak adlandırılan çeşitli özellikler sağlar.NetLibs’ler istemci uygulaması ile kullanılan ağ protokolü arasında bir yalıtkan gibi çalışır.
 • Name Pipes
 • TCP/IP
 • Shared Memory
 • VIA

Named Pipes: Named Pipes protokolü, TCP/IP mevcut olmadığında ya da TCP/IP altındaki server’ları isimlendirmeye izin veren DNS olmadığı durumlarda çok kullanışlı olabilir.Onun dışında kullanımı azalmaktadır çünkü sonuçta bir başka protokolü aktif etmek sistemi daha az güvenli hale getirecektir.

TCP/IP: TCP/IP protokolü geniş oranda kabul edilmiş ve standart protokol halini almıştır ve SQL Server 2000 ‘ den beri SQL Server’ın varsayılan protokolüdür.

Shared Memory: İstemci ve server aynı makine üzerinde çalışıyorsa, Shared Memory , istemci ile server arasında süreçler arası sıralama ihtiyacını ortadan kaldırır. İstemci , server’ın veriyi sakladığı aynı eşlenmiş bellek dosyasına doğrudan erişir.Bu yöntem, önemli miktarda gecikmeyi ortadan kaldırır ve oldukça hızlıdır.

VIA: VIA, Virtual İnterface Adapter’in kısaltılmasıdır ve özel uygulamaları satıcıdan satıcıya değişir.Genel olarak, iki sistem arasındaki bağlantıya özel, bir ağ arayüzüdür fakat çok yüksek performansa sahiptir.

Sql Server Management Studio: Sql server management studio ile yapabileceklerimiz.

 • Veritabanı ve veritabanı nesnesi oluşturmak , düzenlemek ve silmek
 • Backup ve SSIS paketinin çalıştırılması gibi zamanlanmış görevlerin yönetimi
 • Kimin sisteme bağlandığı, hangi nesnelere ulaşımın engellendiği ve bu işlemlerin hangi istemci bilgisayardan yapıldığı gibi o anki aktivitelerin gösterilmesi
 • Role’ler, login ve remote ve linked server’lar gibi öğeleri de içeren güvenlik yönetimi
 • Database Mail Service’in başlatılması ve yönetilmesi
 • Full-text search kataloglarının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Server için yapılandırma ayarlarının yönetimi
 • Replikasyon için veritabanlarının publishing ve subscribing işlemlerinin oluşturulması ve yönetimi

Sql Server Business İntelligence Development Studio: Bu aracın nasıl özelliklere sahip olacağı visual studio kurulu olup olmamasına bağlıdır.Kurulu ise Visual studio menüleri ile Sql Server Analysis Services ile ilişkili menülerin ve şablonların karışımı olacaktır.Business İnteligence Development Studio ile İntegration Services paketleri , Reporting Servisleri için raporlar tasarlayabilir ve elbette doğrudan Analysis Services projeleri çalıştırabilirsiniz.

Sql Server Integration Services : Bu servis ile karmaşık veri import ve export işlemlerinin gerçekleştirilmesi için çok büyük miktarda kodlama yapılır.OleDB ya da .NET veri sağlayıcıya sahip herhangi bir veri kaynağından veriyi alarak SQL server tablosu içine gönderir.

Reporting Services : Reporting Services, rapor üretimi için düzenleme ve çalışma alanı sağlar,web ortamında raporlar sunmak için yerleşik Windows Web Server ile birlikte çalışır.Raporlar, Report Defination Language ya da XML’e dayalı tanımlama dili ile kullanılarak tanımlanır.

Sql Server Profiler : Server’da hiçbir işlem yapılmasa da Sql Server sürekli yapılan işlemleri kaydeder.Sql Server Profiler Kısacası , gerçek-zamanlı izleme aracıdır.

Sql Cmd: sqlcmd, sql server management studio olmayan bilgisayarlarda veritabanlarına erişim üzerinde işlem yapabilmeyi sağlayan bir consol uygulamasıdır diyebiliriz.Daha önce kapsamlı bir yazı yazmıştım bu konu hakkında ancak nereye kaydettiğimi bulamadım.:(

Bu yazı da böylece sona erer.Sql Server’da kullanabileceğimiz araçlara bir göz atmış olduk.İyi çalışmalar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *